WERKWIJZE

 

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden voor het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail. Kijk hier voor de contcatgegevens.

 

 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden van te aanvraag in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct gestart worden met uw hulpvraag.
 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om de hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Een consult duurt 60 minuten, de eerste 45/50 min is voor uw kind, de laatste 10/15 minuten wordt u erbij gevraagd, dit om u in het kort te vertellen waaraan we hebben gewerkt. We zullen dan ook bespreken wat eventuele vervolgstappen zijn.
 • De praktijk wijst uit dat er na 3 tot 7 gesprekken al veel veranderd zal zijn in de situatie!
 • U zult worden doorverwezen wanneer andere hulp beter aan zal sluiten op de vraag van u of uw kind.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Deze factuur kunt u meteen betalen. Een pinautomaat is aanwezig. Uw factuur wordt niet vergoed.
 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden. (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg) Dit wordt echter eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit die ik heb zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dat betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.